Na stronach

 KonsultingPolecam

Offshoring, Outsourcing, Production Fragmentation

Polska w pułąpce średniego dochodu?

mariusz-jan radloMariusz-Jan Radlo jest ekonomistą z wieloletnim doświadczeniem uniwersyteckim oraz sektorach prywatnym i publicznym. Jest doktorem hablitowanym nauk ekonomicznych (SGH, 2015). Uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych (SGH, 2003), jest też absolwentem ekonomii (UMCS, 1998) i politologii (UMCS, 1999), a także podyplomowych studiów w zakresie integracji europejskiej (1998-1999, Krajowa Szkoła Admnistracji Publicznej i Ecole Nationale D'Administration). Od 2004 roku jest pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2009 jest partnerem zarządzającym w spółce analityczno-konsultingowej SEENDICO. W latach 2004-2007 był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), w którym zajmował się badaniami i doradztwem w zakresie reform makroekonomicznych i sektorowych w Polsce. Przed rokiem 2004 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Brał udział w wielu projektach badawczych i konsultingowych dotyczących polityki ekonomicznej, doradztwa strategicznego, a także zagadnień makroekonomicznych i sektorowych. Wykładał - jako visiting professor - w Aarhus School of Business w Danii (w 2009 r. i 2010 r.) oraz Wirtschaftsuniversität Wien w Austrii (w 2011 r.). W okresie czerwiec-wrzesień 2012 - jako visiting research fellow - przebywał w Corvinus University of Budapest.

email: mjradlo(at)sgh.waw.pl
 

Materiały i informacje dla studentów 


design by Free CSS Templates
web counter